1001 CÂU HỎI NHÂN VIÊN KHÔNG BAO GIỜ BIẾT

Tại sao công ty lại đặt trụ sở ở đây?

Tại sao công ty dùng bàn ghế loại này?

Tại sao công ty lại dùng phần mềm này?

Khi nào công ty sẽ có lễ tân?

Khi nào công ty sẽ tuyển kế toán?

Khi nào công ty bắt đầu xây dựng văn hoá doanh nghiệp?

1001 câu hỏi nếu mà chỉ làm nhân viên thì bạn gần như không bao giờ để ý tới.

… có những thứ chỉ có người khởi nghiệp, đẻ ra công ty mới hiểu.

1 năm khởi nghiệp quy mô siêu nhỏ bạn sẽ biết gần hết, còn 1 năm đi làm thuê bạn biết được những vì ngoài hoàn tất công việc được giao?

“Muốn làm chủ hãy khởi nghiệp ngay từ quy mô siêu nhỏ để bạn hiểu và thấy lý do xuất hiện của từng thứ trong công ty bạn, điều mà bạn chẳng thể hiểu được khi đến làm thuê ở một công ty đã ổn định.”

Nguyễn Minh Ngọc ™