CÂN BẰNG HÔN NHÂN SỰ NGHIỆP

CÂN BẰNG HÔN NHÂN SỰ NGHIỆP

Cuộc sống vốn đơn giản nhưng người ta cứ ngồi sợ nó. Giống như ta sợ một con sâu vậy, thực ra trong đầu con sâu nó sợ ta gấp nghìn lần.

Sắp xếp cuộc sống trở nên ngăn nắp rồi mọi thứ sẽ dần trở nên cân bằng và viên mãn.

P/s: Mình có edit và bổ sung thêm cách phân bổ cho 1 gia đình cân bằng nhé.
2 vợ chồng cùng lên Tiền Tuyến thì cần linh động, và việc nhà sẽ uỷ quyền cho người giúp việc, tuy nhiên là đó là một bài toán cân bằng khá khó khăn về mặt tình cảm.