LẼ SỐNG CỦA TÔI

LẼ SỐNG CỦA TÔI

Điều tôi thích là được nghiên cứu về tri thức của loài người, quy luật vận hành của vũ trụ, cụ thể là cuộc sống và kinh doanh.

Thứ tôi giỏi là khả năng tư duy và hiệu chỉnh kiến thức của nhân loại vào cuộc sống của mình, đơn giản hoá các kiến thức trên đời này để mọi người dễ dàng hiểu được.

Thứ thế giới cần là được giải thích tất cả những quy luật vận hành của cuộc sống một cách dễ hiểu nhất và tiết kiệm thời gian nhất.

Thứ tôi được trả tiền để làm là một chương trình học do tôi phải trực tiếp giải thích giảng giải cùng nghiệp vụ sư phạm tốt và môi trường học tập hiệu quả.

——————

Đam mê của tôi là được ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời.

Chuyên môn của tôi là tác giả kiêm nhà đào tạo môn học Kiến Thức Nền.

Công việc của tôi là vận hành học viện Kiến Thức Nền.

Sứ mệnh của tôi là đơn giản hoá hiểu biết vận động của cuộc sống, kinh doanh cho nhiều người nhất có thể.

——————

Lẽ sống của tôi là ⓩ

——————

Nếu bạn đến ⓩ thì bạn là một phần trong lẽ sống của tôi.