TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU NÀO ĐỠ MẤT TIỀN NGU CÂU ĐÓ

TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU NÀO ĐỠ MẤT TIỀN NGU CÂU ĐÓ

 Trả lời đc câu nào thì đỡ tiền chỗ đó vậy nên… đừng nóng vội, hãy bình tĩnh làm mọi thứ thật rõ ràng trước khi MÚC.

1. Tổng mức đầu tư của dự án là bao nhiêu?
2. Số vốn cần kêu gọi là bao nhiêu và tương đương bao nhiêu % cổ phần?
3. Tỉ suất lợi nhuận/doanh thu là bao nhiêu?
4. Tỉ suất lợi nhuận/tổng đầu tư là bao nhiêu?
5. Thời gian thu hồi vốn là bao lâu?
6. Ai sẽ điều hành dự án?
7. Sản phẩm triển khai là gì?
8. Giá trị khác biệt là gì?
9. Thị trường, khách hàng mục tiêu là ai?
10. Thông tin về các đơn vị cùng cung cấp hiện trạng như nào?
11. Rủi ro bao gồm những gì? (thị trường thay đổi, tài chính, nhân sự, pháp lý,…)
12. Chu kì tồn tại của sản phẩm là bao lâu?
13. Tầm nhìn tương lai sản phẩm và giá trị cốt lõi của sản phẩm là gì?
14. Phương thức vận hành, báo cáo, minh bạch cho cổ đông là như nào?

NGUỒN

TÁC GIẢ