Môn học

Kiến Thức Nền

Khoá 18 – Cập nhật mạnh nhất về nội dung và lộ trình đồ án.

Chương trình gồm 5 giai đoạn phù hợp với những bạn trẻ có thể sẵn sàng đầu tư 1 năm để vừa học vừa khởi nghiệp một cách chắc chắn, bài bản & thông minh. 

Riêng những giám đốc, chủ doanh nghiệp, những cá nhân đang tự kinh doanh thì chỉ cần 12 ngày đầu tiên là sang giai đoạn 5 mà không cần làm đồ án. 

Giai đoạn 1: 12 ngày học Kiến Thức Nền bao gồm:

1- Hiểu biết đa chiều về vận động Xã Hội, Con Người, Tiền Bạc, và cái nhìn toàn cảnh một quá trình khởi nghiệp từ đầu đến cuối của một dự án khởi nghiệp chi tiết một cách trực quan giống như mở ra tấm bản đồ để hình dung rõ đường đi nước bước. 

2- Khai phá thấu hiểu bản thân, xác định rõ nguồn lực của mình, doanh nghiệp để có một chiến lược đi phù hợp. 

Dưới đây là đề cương của Giai đoạn 1.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KIẾN THỨC NỀN

CHƯƠNG I: THOÁT KHỎI LỐI MÒN

Tiết 1: Nâng cấp thế giới quan, tầng kinh tế, tầng tư duy.
Phần 1. Nâng cấp quan niệm, làm chủ thế giới quan.
Phần 2: Phân biệt kiến thức theo tầng kinh tế.
Phần 3: Phân biệt kiến thức theo tầng tư duy.

Tiết 2: Cách phân tích hành vi theo Quy luật Giá Trị & Cung Cầu.
Phần 1: Phân tích Cung cầu trong mọi hành vi.
Phần 1.1. Phân tích cầu cơ bản
Phần 1.2. Phân tích cầu trong gia đình
Phần 1.3. Phân tích cầu chuyên sâu
Phần 2: Phân tích Giá Trị trong mọi hành vi.

Tiết 3+4: Kiến thức nền về xã hội.
Phần 1: Giải thích Mô hình kinh doanh win – win – win.
Phần 2: Các chủ thể trong nền kinh tế.
Phần 3: Chiến tranh & Marketing bằng văn hoá.
Phần 4: Thoát khỏi sự dẫn dắt của truyền thông.

Tiết 5 + 6 : Kiến thức nền về con người.
Phần 1: Ai là người quan trọng nhất?
Phần 2: Vùng An toàn.
Phần 3: Mọi người luôn đúng.
Phần 4: Hậu quả của tranh cãi.
Phần 5: Bản năng của con người.
Phần 6: Luật hấp dẫn
Phần 7: Mối quan hệ giữa bạn & người khác.
Phần 8: Mức cảm xúc của con người.
Phần 9: Nhận diện Con người.
Phần 10: Ngôn ngữ cơ thể.
Phần 11: Thế giới thứ 3.
Phần 12: Sóng và Năng lượng thông tin.
Phần 13. Đặc điểm nghiên cứu con người bản địa (VN).

Tiết 7+8: Kiến thức nền về Tiền Bạc.
Phần 1: Giải thích về nền kinh tế.
Phần 2: Giải thích quá trình phát triển của tiền.
Phần 2.1. Trước và sau thời kì bản vị vàng – bản vị bạc.
Phần 2.2. Ra đời ngân hàng trung ương.
Phần 2.3. Tài phiệt tài chính.
Phần 2.4. Âm mưu thống nhất toàn cầu – khống chế mọi mặt.
Phần 2.5. Tổng lượng tiền toàn cầu # ngân hàng địa phương.
Phần 2.6. Tầng kinh tế doanh nghiệp.
Phần 2.7. Tầng kinh tế cá nhân – kim tứ đồ.

Tiết 9: Bí mật cách sống Tích cực.
Phần 1: Tích cực với xã hội.
Phần 2: Tích cực với bản thân.
Phần 2.1. Các phương pháp tăng năng lượng cá nhân hằng ngày.
Phần 2.2. Tư duy năng lượng bản thân phải là ngọn cờ đầu.
Phần 2.3. Tìm thấy sự tích cực trong những điều bình dị nhất.

CHƯƠNG II: LẬP TRÌNH CUỘC ĐỜI LỚN.

Tiết 10: Thiết lập sứ mệnh cuộc đời.
Phần 1: Định nghĩa thế giới – Người khổng lồ và những chiếc hộp.
Phần 2: Bạn sinh ra để làm gì?
Phần 3: Phân tích bối cảnh – cơ hội.
Phần 4: Nguyên tắc định hình công việc.

Tiết 11: Phân tích và thấu hiểu nguồn lực bản thân.
Phần 1: Xác định trí thông minh của cá nhân – 7 loại hình thông minh.
Phần 2: Phương pháp xác định nguồn lực bản thân.
Phần 2.1. Xác định nguồn lực sơ cấp
Phần 2.2. Xác định nguồn lực Nguồn lực Nội tâm
Phần 3: Chiến lược dựa trên nguồn lực và bối cảnh.

Tiết 12: Chọn lĩnh vực thông minh.
Phần 1: Tư duy thông minh.
Phần 1.1. Thực dụng thông minh.
Phần 1.2. Nguồn lực thông minh.
Phần 2: Các tham số mới.
Phần 3: Rút ngắn Độ Trễ.
Phần 4: Chọn tập khách hàng thông minh.
Phần 5: Nội tâm thông minh.
Phần 6: Tiêu chí chọn lĩnh vực thông minh.
Phần 7: Cách tìm ý tưởng thông minh
Phần 8: Công thức tạo thị trường ngách

CHƯƠNG III: NGƯỜI KHỔNG LỒ THỨC DẬY.

Tiết 13: Triển khai dự án một cách thông minh.
Phần 1: Cách dùng vốn thông minh.
Phần 2: Chứng minh cho họ cái mà bạn tin tưởng.
Phần 3: Đơn giản tư duy kinh doanh
Phần 4: Quy trình triển khai thông minh.
Phần 5: Quy tắc định nghĩa thị trường.

Tiết 14: Nguyên tắc Rõ ràng khi khởi động.
Phần 1: Đăng ký kinh doanh
Phần 2: Tìm người đồng khởi nghiệp.
Phần 3: Nguyên tắc phân chia lợi nhuận
Phần 4: Nguyên tắc tự động hoá đội nhóm
Phần 5: Nguyên tắc phân công công việc.

Tiết 15: Kinh doanh Online: Công nghệ & Các công cụ tự động hoá.
Phần 1: Công nghệ thông tin.
Phần 2: Phân tích tập khách hàng.
Phần 3: Xây dựng nội dung tiếp cận.
Phần 4: Các kênh marketing.
Phần 5: Các công cụ tự động hoá kinh doanh trên internet.
Phần 5.1. Vẽ sơ đồ tạo phễu và chăm sóc khách hàng.
Phần 5.2. Giới thiệu các công cụ & cách tự động hoá.

Tiết 16: Các yếu tố kinh doanh offline & tính toán đo lường.
Phần 1: Mô hình chiến lược & tổ chức.
Phần 2: Các thông số đo lường.
Phần 3: Quy luật phổ biến của một sản phẩm mới.
Phần 4: Xây dựng bảng mô tả công việc thông minh.
Phần 5: Xây dựng bảng mô tả kết quả.
Phần 6: Sự thay đổi chỉ số lợi nhuận trong các giai đoạn.
Phần 6.1. Khởi nghiệp
Phần 6.2. Doanh nghiệp mở rộng.
Phần 7: Tái cấu trúc.

Tiết 17: Lộ trình xây dựng thương hiệu cá nhân trong kinh doanh.

Phần 1: Điểm nhấn cá nhân.
Phần 2: Xác định tập khách hàng theo dõi.
Phần 3: Định hình nội dung & kế hoạch lộ trình dài hạn.
Phần 3.1. Online
Phần 3.2. Offline
Phần 4: Ngân sách xây dựng thương hiệu cá nhân.
Phần 5: Phân tích case study truyền thông cá nhân & dự bị xử lý khủng hoảng.

CHƯƠNG IV: HÀNH TRANG TRÊN CON ĐƯỜNG LỚN

Tiết 18: Bán hàng đại cương.
Phần 1: Chia phân khúc sản phẩm.
Phần 2: Bán hàng trên thế đi tìm khách hàng.
Phần 3: Bán hàng trên thế khách hàng tìm đến.

Tiết 19 – 20: Bán hàng nâng cao
Phần 1: Thuyết phục chính mình
Phần 2: Phong thái của một chuyên gia.
Phần 3: Xây dựng bài nói chuẩn theo nguyên tắc Tạo Cầu.
Phần 4: Nghệ thuật truyền tải nội dung.

Tiết 21: Nghệ thuật bán hàng hội thảo.
Phần 1: Chuẩn bị hội trường
Phần 2: Quy trình phá giới hạn vùng an toàn.
Phần 3: Quy trình nâng năng lượng bằng khích lệ hành động.
Phần 4: Setup tâm lý khát khao mua hàng.
Phần 5: Chốt sale ở đỉnh cao cảm xúc.

Tiết 22: Nghệ thuật đàm phán trực tiếp.
Phần 1. Các ví dụ thực tế.
Phần 2. Bao quát vấn đề
Phần 3: Kiểm soát đàm phán
Phần 3.1. Xác định quy luật giá trị
Phần 3.2. Triển khai đàm phán

Tiết 23: Trở thành người lãnh đạo thực thụ.
Phần 1: Công việc của Lãnh đạo và Quản trị.
Phần 2: Nghệ thuật bán sản phẩm “ra lệnh”.
Phần 3: Tâm lý học nhân viên, Quản trị cấp độ 5.
Phần 4: Làm việc sáng tạo nhưng vẫn khoa học.
Phần 4.1. Việc doanh nghiệp
Phần 4.2. Việc cá nhân
Phần 5: Thảo luận về Tầm nhìn dài hạn.

CHƯƠNG V: MẬT MÃ THÀNH CÔNG.

Tiết 24: Tăng tốc sự thành công.
Phần 1: Nhìn lại chặng đường đã học.
Phần 2: Cuộc đua bí mật.
Phần 3: Người đón nhận thông minh.
Phần 4: Tìm đến Mục đích thực sự.
Phần 5: Buông bỏ là thay mới.
Phần 6: Đồ án 1 (chủ đề định hướng bản thân).

GIAI ĐOẠN II: ĐỒ ÁN NHẬN THỨC

Thời gian: 12 ngày.

Học viên làm quen với việc xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh với những con số từ việc dự đoán, sau đó tham khảo và đối chiếu thực tế để tăng cọ sát với việc nhìn nhận tính toán các con số. 

1- Phụ lục truyền thông THCN.

2- Phụ lục truyền thông THSP – Tự triển khai & Lựa chọn đơn vị triển khai.

3- Phụ lục đơn vị thiết kế thi công hệ thống.

4- Phụ lục phân chia cổ phần cho cổ đông các giai đoạn.

5- Phụ lục nguyên tắc hoạt động đội nhóm – văn hoá đội nhóm.

6- Phụ lục hệ thống hoá doanh nghiệp.

7- Phụ lục nguồn nguyên liệu & nhân lực.

8- Phụ lục bảng mô tả công việc.

9- Phụ lục bảng mô tả kết quả.

10- Phụ lục tham số mới & độ trễ tích hợp tối ưu hoá.

11- Phụ lục khủng hoảng truyền thông & xử lý sự cố

GIAI ĐOẠN III: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT

Thời gian: 1 tháng.

Học viên thực hành với các chương trình rèn luyện khả năng tự học, khả năng quan sát, gia tăng kỹ năng mềm, kỹ năng công nghệ cốt yếu của một nhà khởi nghiệp. 

– Kỹ năng sử dụng công nghệ, tin học & tin học cảm ứng.

– Kỹ năng trình bày, diễn giải vấn đề.

– Kỹ năng giao tiếp đa cấp độ.

– Kỹ năng sắp xếp công việc theo ma trận thời gian.

– Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân.

– Kỹ năng marketing, truyền thông & bán hàng.

– Kỹ năng lên kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.

– Kỹ năng đàm phán.

– Kỹ năng mềm về toàn bộ quản trị & lãnh đạo.

– Kỹ năng setup một hệ thống quản trị công cụ kinh doanh.

GIAI ĐOẠN IV: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thời gian: 6 tháng – 1 năm.

Học viên xây dựng một dự án khởi nghiệp thực tế ở quy mô từ nhỏ đi lên hội tụ các yếu tố cấu thành nên dự án có giá trị dài hạn với sự hỗ trợ:

1- Hỗ trợ phản biện dự án cho đến khi thông suốt. 

2- Hỗ trợ thực hành chuyên môn cần thiết tại các doanh nghiệp của cựu học viên Z. 

3- Hỗ trợ tư vấn xây dựng hệ thống công nghệ phục vụ quản lý sản phẩm, tài chính, hàng hoá sát sườn nhu cầu sử dụng đặc thù riêng của lĩnh vực đó nhằm tối ưu chi phí và tinh gọn nhân lực cho quản lý, hỗ trợ miễn phí các mã nguồn mà học viện đã có sẵn nếu thích hợp. 

4- Hỗ trợ kêu gọi vốn khi dự án đã chuẩn bị sẵn sàng. 

5- Đặc quyền bán sản phẩm tại Chợ Z sau khi kiểm định chất lượng sản phẩm ổn định và những đặc quyền riêng khác. 

GIAI ĐOẠN V: TỐT NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp và trở thành thành viên của cộng đồng khởi nghiệp Z với những đặc quyền riêng bên cạnh đó là những mối quan hệ kết nối, hỗ trợ nhau trong thương trường và cuộc sống. 

Nếu như bạn yêu quý cộng đồng và cởi mở giao lưu với thầy và đồng môn thì gần như khoá học này sẽ không bao giờ kết thúc. Mọi update thông tin thế giới mới nhất, kiến thức công nghệ mới các thành viên đều được update miễn phí vĩnh viễn. 

Học viện chỉ nhận Học phí 1 lần duy nhất và bạn được sử dụng mọi quyền lợi là mãi mãi!

Giảng viên

Nguyễn Minh Ngọc

* Tác giả cuốn: Bí mật tài chính người giàu – Tập 1: Chặng đường khởi nghiệp (Đã xuất bản).
* Tác giả cuốn: Bí mật tài chính người giàu – Tập 2: $1,000,000 đầu tiên (Sắp xuất bản).
* Tác giả cuốn: Sử dụng iPhone, iPad chuyên nghiệp trong công việc (Đã xuất bản).
* Tác giả kiêm giảng viên môn học Kiến Thức Nền – Khởi nghiệp thông minh.
* Sáng lập kiêm giám đốc ⓩ Academy.
* Đồng sáng lập Zfood.vn.
* Giảng viên hợp tác giảng dạy online tại TOPICA.
* Khách mời phỏng vấn truyền hình VTC, đài VOV và hàng loạt báo lớn tại VN.
* Tác giả bài viết “Đứng dậy đi 178.000 cử nhân thạc sĩ thất nghiệp” gây chấn động cộng đồng mạng và được đăng tải trên khắp các báo tại Việt Nam.
* Tác giả sê-ri livestreams trực tuyến với chủ đề Định hướng cuộc sống, khởi nghiệp kinh doanh & bán hàng được rất nhiều bạn yêu thích.

LỊCH KHAI GIẢNG

Khoá 18 khai giảng ngày 4/8/2018.

Học phần: Kiến Thức (BẮT BUỘC)  4/8/2018 – 17/8/2018

Thời gian biểu trong ngày:

– Học sáng: Từ 8:30 đến 11:30

– Nghỉ ăn trưa: Từ 11:30 đến 14:30

– Học chiều: Từ 14:30 đến 17:30

Học phần: Đồ án & thực hành (không bắt buộc với người đã và đang kinh doanh)

– Đồ án nhận thức: 20/8/2018 – 31/8/2018

– Đồ án kỹ thuật: 3/9/2018 – 28/9/2018

– Đồ án tốt nghiệp: từ 1/10/2018

ĐẦU TƯ NHẬP HỌC

Như các bạn đã biết học phí tại các trường đại học tự chủ đã tăng rất cao và không thể phủ nhận về hiện trạng năng lực sau khi tốt nghiệp đại học hiện không được đánh giá cao,.

Để có một chương trình chất lượng hơn thì giải pháp du học nước ngoài thì lên đến con số chí phí tiền tỷ.

Giá vé hiện tại của học viện Z là rất thấp so với chương trình chúng tôi cam kết phục vụ cho bạn nhưng đừng vì thế mà ung dung. Chúng tôi để giá vé tăng lên 20.683 đ mỗi ngày và khẳng định luôn rằng bạn quyết định muộn ngày nào bạn sẽ thiệt ngày đó.

Giai đoạn này những bạn có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể nỗ lực tiết kiệm và làm thêm để tự kiếm học phí theo học (rất nhiều tấm gương tại Z như vậy).

Giá vé ⓩ tăng theo ngày, mỗi ngày vé tăng 20.683 đ tương đương 7.550.000đ/năm.

Giá vé ⓩ trong ngày hôm nay là: 27,695,672 đ

Với môn Kiến Thức Nền, học viện ⓩ thu học phí duy nhất 1 lần với 2 nhóm học viên như sau:

1- Học viên dưới 26 tuổi (1992-1999): 1 vé ⓩ (tương đương 27,695,672 đ)

2- Học viên trên 26 tuổi (1975-1991): 2 vé ⓩ (tương đương 55,391,344 đ)

Ưu đãi khoá 18:

Miễn phí học lại không giới hạn (các khoá sau có thể sẽ không được miễn phí).

Học viên có nhu cầu đăng kí ở Kí Túc Xá vui lòng liên hệ trước:

Kí túc xá đầy đủ điều hoà, nóng lạnh: 850.000 đ/tháng.

Kí túc xá không điều hoà, nóng lạnh: 550.000 đ/tháng.

BẢO HIỂM AN TOÀN HỌC PHÍ 100%

Học viện cam kết với một sự an toàn về tài chính cho bạn, nếu bạn học trong 12 ngày đầu tiên và không hài lòng với chương trình thì chúng tôi sẽ hoàn lại vé về tài khoản cho bạn không cần hỏi thêm 1 lý do nào cả.

Minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ vào quản lý tinh gọn nhân lực và thông minh hoá quy trình thì học viện Z không bán vé như các đơn vị thông thường mà thay vào đó là một trang quản lý vé chuyên nghiệp giúp học viên chủ động 100%, mua vé, ghi danh khi phù hợp, bán vé cho nhau, lưu trữ vé dài hạn như một khoản đầu tư với những tiện ích mua vé trả góp thông minh bằng việc chia vé làm 100 phần và bạn có thể nạp tiền mua chỉ với 0.01 vé. Video bên dưới sẽ giúp bạn thấy được cách mà hệ thống bán vé hoạt động tự động như thế nào.

Đây là một hệ thống tổng thể được lập trình đặc thù riêng phục vụ quản lý chung, khi bạn là thành viên Z thì tài khoản của bạn sẽ được hiện lên những tính năng đặc quyền chỉ có Z mới có. Khi nào trở thành thành viên Z chúng tôi sẽ tiết lộ những đặc quyền riêng đó cho bạn. 

Với những gì chúng tôi đang có và những gì tôi cam kết phục vụ như trên, bạn hãy tự quyết định xem môi trường này có đáng để học tập và phát triển hay không?

Chúng tôi cần bạn để xây dựng cộng đồng doanh nhân vững mạnh, bạn cần chúng tôi để gây dựng sự nghiệp một cách bài bản hơn, xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi có một cộng đồng khởi nghiệp kinh doanh chân chính…

Bạn, học viện ⓩ, xã hội đều phát triển và tốt đẹp hơn!  

Hãy cho bạn bè của bạn vì biết đâu họ đang cần!

Khi bạn cần trao đổi vui lòng liên hệ:
Facebook: Nguyễn Minh Ngọc
Hotline: 0978737871 – Nguyễn Minh Ngọc
Địa chỉ: Học viện Tư Pháp Phố Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Mọi thông tin đăng tải trên đã được Nguyễn Minh Ngọc kiểm duyệt chính xác.
© Chương trình đào tạo thuộc sở hữu bản quyền của Gemslight và nhà sáng lập Nguyễn Minh Ngọc.