G

0978737871

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

STT Nguồn lực Nội dung
1 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 1: Học từ cuộc đời Đức Phật.
2 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 2: Học từ cuộc đời Bác Hồ.
3 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 3: Học từ cuộc đời Steve Jobs.
4 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 4: Học từ Robert Kiyosaki.
5 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 5: Học từ cuộc đời Jordan Belfort.
6 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 6: Học từ Phạm Nhật Vượng.
7 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 7: Học từ Nguyễn Đức Tài.
8 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 8: Học từ cuộc đời TOP – Thiếu niên bạc tỷ Thái Lan.
9 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 9: Học từ Gia tộc Rothschild.
10 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 10: Học từ Vanderbilt/ Rockefeller/ Andrew Carnegie/ JP Morgan.
11 Lãnh đạo Tư duy – Key 0: Thuật lại câu chuyện cuộc đời.
12 Lãnh đạo Tư duy – Key 1: Mỗi kiến thức một câu chuyện.
13 Lãnh đạo Tư duy – Key 2: Giải thích để nghe – Từ khóa để nhớ.
14 Lãnh đạo Tư duy – Key 3: Cách học & phương pháp phân bổ kiến thức vào tương lai.
15 Lãnh đạo Tu duy – Key 4: Kinh doanh mà thiếu kiến thức là hại người.
16 Lãnh đạo Tư duy – Key 5: Hiệu chỉnh về bối cảnh và nguồn lực bản thân.
17 Lãnh đạo Tư duy – Key 6: Định nghĩa dễ hiểu nhất là dùng nguyên lý hộp đen.
18 Lãnh đạo Tư duy – Key 7: Trung thực là khôn ngoan.
19 Lãnh đạo Tư duy – Key 8: Giá trị thật là bền vững.
20 Lãnh đạo Tư duy – Key 9: Tranh luận vì những điều có ích.
21 Lãnh đạo Năng lượng – Key 1: Nhìn thái độ – hiểu lý do.
22 Lãnh đạo Năng lượng – Key 2: Yếu thì tựa bên ngoài, mạnh thì tựa vào trong.
23 Lãnh đạo Năng lượng – Key 3: Truyền thông bẩn – biến bạn thành con bò.
24 Lãnh đạo Năng lượng – Key 4: Chiếc xe đạp & bãi phân.
25 Lãnh đạo Năng lượng – Key 5: Nội tâm ta quyết định cách ta nhìn thế giới.
26 Lãnh đạo Con người – Key 1: Bí mật nắm bắt nhu cầu con người.
27 Lãnh đạo Con người – Key 2: Cầu cơ bản của bất kì ai.
28 Lãnh đạo Con người – Key 3: Đừng tặng váy cho một người đàn ông.
29 Lãnh đạo Con người – Key 4: Cầu chuyên sâu, chạm đúng trái tim.
30 Lãnh đạo Con người – Key 5: Nhận diện Thân – Tâm – Tuệ của một con người.
31 Lãnh đạo Con người – Key 6: Bạn có riêng một thế giới, tôi cũng vậy.
32 Lãnh đạo Con người – Key 7: Thông tin sao – hành động vậy.
33 Lãnh đạo Con người – Key 8: Lựa chọn hiện tại luôn là tối ưu.
34 Lãnh đạo Con người – Key 9: Nghĩ ai cũng biết những gì mình biết.
35 Lãnh đạo Con người – Key 10: Chúng ta có nhiều sứ mệnh – nhưng chỉ có 4 loại hình sứ mệnh.
36 Lãnh đạo Con người – Key 11: Tiến trình cung của thành công.
37 Lãnh đạo Con người – Key 12: 3 mức cảm xúc của con người.
38 Lãnh đạo Con người – Key 13: Hãy thực dụng nhưng hãy thực dụng thông minh
39 Lãnh đạo Con người – Key 14: Nguồn lực bản thân.
40 Lãnh đạo Xã hội – Key 1: Xã hội là một hệ thống trao đổi giá trị.
41 Lãnh đạo Xã hội – Key 2: Chọn vị trí thông minh trong nền kinh tế.
42 Lãnh đạo Xã hội – Key 3: Nắm chu kì kinh tế – dễ vẽ tương lai.
43 Lãnh đạo Xã hội – Key 4: Phân loại giá trị – trả tiền cho đúng thứ ta cần.
44 Lãnh đạo Xã hội – Key 5: Quy luật giá trị – giải mã mọi thương vụ.
45 Lãnh đạo Xã hội – Key 6: Quy luật TOP 1 trong tâm trí.
46 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 1: Bản chất đồng tiền (Nguồn gốc tiền tệ).
47 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 2: Dòng chảy tiền tệ & 5 vùng trũng.
48 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 3: Phân biệt giữa chi tiêu đúng & chi tiêu hiệu quả.
49 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 4: Tài chính ngắn hạn và cái bẫy khôn lường.
50 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 5: Tài chính trung hạn, một cái bẫy êm ái.
51 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 6: Tài chính dài hạn, thể hiện tầm nhìn của bạn.
52 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 7: Kim tứ đồ, bài học vỡ lòng tài chính.
53 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 8: Cách quan niệm về tiền trong từng tầng kinh tế.
54 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 9: Nợ công – sự tồn tại vĩnh cửu.
55 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 10: 5 người thầy thầy chính (thầy ngắn hạn).
56 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 11: 5 người thầy thầy chính (thầy trung hạn).
57 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 12: 5 người thầy thầy chính (thầy dài hạn cấp 1).
58 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 13: 5 người thầy thầy chính (thầy dài hạn cấp 2).
59 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 14: 5 người thầy thầy chính (thầy dài hạn cấp 3).
60 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 15: Lập kế hoạch tài chính cuộc đời.
61 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 1: Đừng làm ra một doanh nghiệp cho giống một doanh nghiệp.
62 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 2: Khách hàng có trước – sản phẩm có sau.
63 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 3: Sản phẩm không phục vụ tất cả mọi người.
64 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 4: Chuẩn hóa vị trí chức năng, con đường tự động hóa.
65 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 5: Truyền thông là để thay đổi nhận thức khách hàng.
66 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 6: Thông điệp là thứ sẽ đọng lại sau chiến dịch truyền thông.
67 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 7: Quảng cáo, điều thôi thúc khách hàng hành động.
68 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 8: Tư vấn – hãy tưởng tượng mình là một bác sĩ.
69 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 9: Giao hàng – người sale thầm lặng.
70 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 10: Trải nghiệm khách hàng một tầm cao so với dịch vụ khách hàng.
71 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 11: Bán chéo – 1 công truyền thông – bán nhiều sản phẩm.
72 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 12: Quy trình kêu gọi lời giới thiệu từ khách hàng thân thiết.
73 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 13: Data khách hàng – sức mạnh của doanh nghiệp.
74 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 14: Ai là người quan trọng nhất? Bí quyết chiếm trọn con tim khách hàng.
75 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 15: Chiến lược dựa trên nguồn lực, ra quyết định phải chọn kim chỉ nam.
76 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 16: Tham số mới, và độ trễ, sự thành công đơn giản nhất trong khởi nghiệp.
77 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 17: Xây dựng thương hiệu cá nhân, con đường lập nghiệp an toàn.
78 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 18: Tâm lý học mua hàng của khách.
79 Tài chính Doanh nghiệp – Key 1: Cổ phần minh bạch, rõ ràng, đừng để tan rã ngay cả khi thành công.
80 Tài chính Doanh nghiệp – Key 2: Định giá doanh nghiệp.
81 Tài chính Doanh nghiệp – Key 3: Khấu hao tài sản cố định, đừng để tưởng lãi hóa ra lỗ.
82 Tài chính Doanh nghiệp – Key 4: Tính toán khả thi dự án, 70% dự án có thể tính toán trước.
83 Tài chính Doanh nghiệp – Key 5: Phân tích xác định giá trị thật trong đầu tư kinh doanh.
84 Tài chính Doanh nghiệp – Key 6: Tài sản & tiêu sản / Thu nhập thụ động & thu nhập chủ động.
85 Tài chính Doanh nghiệp – Key 7: Tư duy tài chính mở rộng.
86 Tài chính Doanh nghiệp – Key 8: Ví dụ về phương án tối ưu tài chính giai đoạn đầu khởi nghiệp.
87 Tài chính Doanh nghiệp – Key 9: Dòng tiền mặt.
88 Chuyên ngành Tổng quan – Key 1: Mỗi thập kỷ đều có key công nghệ đặc thù.
89 Chuyên ngành Tổng quan – Key 2: Bước vào ngành mới, bạn chỉ là đứa trẻ con.
90 Chuyên ngành Tổng quan – Key 3: Đóng gói sản phẩm.
91 Chuyên ngành Tổng quan – Key 4: Chuỗi sản phẩm.
92 Chuyên ngành Tổng quan – Key 5: Chu kì sống của sản phẩm, chu kì hớt váng.
93 Chuyên ngành Tổng quan – Key 6: Chu kì sử dụng sản phẩm, dòng tiền đều đặn.
94 Chuyên ngành Tổng quan – Key 7: Bối cảnh thị trường, ai giỏi nhất, ai kém nhất?
95 Chuyên ngành Tổng quan – Key 8: Key thành công, kiên trì và bền bỉ chưa bao giờ là đủ.
96 Chuyên ngành Tổng quan – Key 9: Key thất bại, học được bài học thì không phải là thất bại hoàn toàn.
97 Chuyên ngành Tổng quan – Key 10: Lợi thế, không có lợi thế đừng làm.
98 Chuyên ngành Tổng quan – Key 11: Giá trị cốt lõi, thứ mà mất đi là dẹp tiệm.
99 Chuyên ngành Tổng quan – Key 12: Bắt đầu từ kế thừa những mô hình thành công, rồi hãy sáng tạo.
100 Chuyên ngành Tổng quan – Key 13: Quy luật phổ biến của một sản phẩm mới.
101 Chuyên ngành Tổng quan – Key 14: Đốt tiền đổi lại khách hàng, sân chơi của ông lớn.
102 Chuyên ngành Tổng quan – Key 15: Thông minh hóa sản phẩm bằng 3 tiêu chí.
103 Chuyên ngành Tổng quan – Key 16: Tự tạo ra ngách cho sản phẩm của bạn.
104 Chuyên ngành Tổng quan – Key 17: Thành lập doanh nghiệp, nhiều điều cần nhớ.
105 Chuyên ngành Tổng quan – Key 18: Trình bày bản kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy.
106 Chuyên ngành Tổng quan – Key 19: Làm gia công & xây thương hiệu khác nhau như nào?
107 Chuyên ngành Tổng quan – Key 20: B2B, B2C, C2C là gì?
108 Chuyên ngành Tổng quan – Key 21: Cổ phiếu, cổ tức, cổ phần, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi là gì?
109 Chuyên ngành Tổng quan – Key 22: Mua bán phái sinh là gì?
110 Chuyên ngành Tổng quan – Key 23: 3 mục tiêu tự do trong kinh doanh.
111 Quản trị Vận hành – Key 1: Nguyên tắc đội nhóm, phương pháp giữ đội nhóm bền lâu.
112 Quản trị Vận hành – Key 2: Deadline cây gậy & củ cà rốt.
113 Quản trị Vận hành – Key 3: Giao Ai làm? Ai Hỗ Trợ? Ai Kiểm tra?
114 Quản trị Vận hành – Key 4: Nghiệm thu từng phần – bí quyết không tốn tiền lương vô ích.
115 Quản trị Vận hành – Key 5: Cách khôn ngoan để hệ thống hóa các quy trình.
116 Quản trị Vận hành – Key 6: Tái cấu trúc ngay khi phương pháp cũ không còn hiệu quả.
117 Quản trị Vận hành – Key 7: Hệ thống quan hệ giá trị nội bộ nhân sự.
118 Quản trị Vận hành – Key 8: 6 bước để tự động hóa 1 quy trình.
119 Quản trị Vận hành – Key 9: Phân biệt rạch ròi giữa HĐQT, HĐCĐ, CEO.
120 Quản trị Vận hành – Key 10: Kế toán & kiểm toán, họ làm gì?
121 Quản trị Bán hàng – Key 1: Tổng quan toàn cảnh về bán hàng.
122 Quản trị Bán hàng – Key 2: Tổng quan tâm lý học mua hàng.
123 Quản trị Bán hàng – Key 3: Logic hiểu về khách hàng.
124 Quản trị Bán hàng – Key 4: Logic hiểu về sản phẩm.
125 Quản trị Bán hàng – Key 5: Logic hiểu về giá trị của bản thân trong thương vụ.
126 Quản trị Bán hàng – Key 6: Đỉnh cao bán hàng bằng cảm xúc.
127 Quản trị Bán hàng – Key 7: Bán hàng hội thảo, đọc vị những chiêu trò.
128 Quản trị Bán hàng – Key 8: 4 yếu tố đàm phán trở nên đơn giản.
129 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 1: Kích hoạt hệ thống vốn từ phong phú.
130 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 2: Nói không vấp, đến từ sự thấu hiểu.
131 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 3: Nói lưu loát, luyện tập mà nên.
132 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 4: Nói chậm, suy nghĩ sâu sắc.
133 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 5: Chất giọng hài hước, thương vụ trở nên thoải mái.
134 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 6: Chất giọng chân thành, chạm thẳng vào tim.
135 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 7: Chất giọng quyền lực, niềm tin củng cố.
136 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 8: Ngôn ngữ tay, khởi nguồn của truyền đạt.
137 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 9: Ngôn ngữ chân, kích thích đầy kịch tính.
138 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 10: Ngôn ngữ mặt, thật luôn là nhất.
139 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 11: Đặt câu hỏi, kiểm soát thương vụ trong tầm tay.
140 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 12: Vượt qua giác quan thứ 6 của khách hàng.
141 Lãnh đạo Tổng kết – Key cuối: 4 Mật mã thành công.

HỌC VIỆN Z

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC NỀN – KHỞI NGHIỆP THÔNG MINH

 • Chương trình học khởi nghiệp kinh doanh dành cho người mới bắt đầu.
  • Các bạn trẻ bỏ ngang đại học, học kinh doanh để khởi nghiệp sớm.
  • Các bạn đang đi làm thuê, học kiến thức để tự khởi nghiệp riêng.
  • Các bạn lao động tại nước ngoài Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, có vốn, học kiến thức để lập nghiệp tại VN.
  • Các bạn đã từng khởi nghiệp nhưng chưa thành công, học củng cố lại nền tảng, để bắt đầu lại.
  • Đặc biệt là những chủ doanh nghiệp tự phát ở những vùng quê khó tiếp cận với kiến thức mới.
 • Mục tiêu môn học: Học viên sẽ học được toàn bộ kiến thức kinh doanh và công nghệ của thầy Nguyễn Minh Ngọc đang có.
  • Trường hợp 1: Học viên có khả năng lĩnh hội tốt những kiến thức được dạy, có khả năng khởi nghiệp tiềm năng thì ngoài việc thầy tiếp tục cố vấn, Học viện Z còn có quỹ đầu tư vào dự án nếu học viên cần vốn.
  • Trường hợp 2: Học viên chưa đủ tự tin bước ra khởi nghiệp, học viên được đào tạo đủ năng lực để trở thành một chuyên viên chuyển đổi số doanh nghiệp với thu nhập từ 15 triệu trở lên. Làm việc trong môi trường công ty công nghệ. Được đảm bảo sẵn công việc đầu ra.
 • Thông tin khác:
  • Từ 1/8/2021, học viên sẽ học online tại nhà, học viện sẽ không mở các lớp học tập trung cho đến khi có thông báo mới.
  • Do vật giá leo thang, lạm phát dẫn đến học phí cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng, học phí buộc phải tăng trong thời gian tới.

Để được tư vấn chi tiết và nhận được ưu đãi học phí tốt nhất

Hãy liên hệ trực tiếp với thầy Nguyễn Minh Ngọc ngay bây giờ qua Facebook hoặc Zalo: 0978737871 để được xếp lịch sớm nhất.

(Thông thường để thầy Ngọc trực tiếp tư vấn cho bạn sẽ cần đặt lịch trước 5 – 7 ngày!)

Từ 15/9/2014 đến nay, gần 1000 học viên đã lựa chọn học Kiến Thức Nền trước khi khởi nghiệp và đã tránh được rất nhiều sai lầm không đáng có!

Hãy cho bạn bè của bạn vì biết đâu họ đang cần!

© Chương trình đào tạo thuộc sở hữu bản quyền của Học viện Z và nhà sáng lập Nguyễn Minh Ngọc.