G

0978737871

KIẾN THỨC NỀN TỪ 23 – 25 TUỔI

biến Tương lai của bạn trở nên đắt giá!

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

STT Nguồn lực Nội dung
1 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 1: Học từ cuộc đời Đức Phật / Đức Chúa
2 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 2: Học từ cuộc đời Bác Hồ.
3 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 3: Học từ cuộc đời Steve Jobs.
4 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 4: Học từ Robert Kiyosaki.
5 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 5: Học từ cuộc đời Jordan Belfort.
6 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 6: Học từ Phạm Nhật Vượng.
7 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 7: Học từ Nguyễn Đức Tài.
8 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 8: Học từ cuộc đời TOP – Thiếu niên bạc tỷ Thái Lan.
9 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 9: Học từ Gia tộc Rothschild.
10 Lãnh đạo Hình mẫu – Key 10: Học từ Vanderbilt/ Rockefeller/ Andrew Carnegie/ JP Morgan.
11 Lãnh đạo Tư duy – Key 0: Thuật lại câu chuyện cuộc đời.
12 Lãnh đạo Tư duy – Key 1: Mỗi kiến thức một câu chuyện.
13 Lãnh đạo Tư duy – Key 2: Giải thích để nghe – Từ khóa để nhớ.
14 Lãnh đạo Tư duy – Key 3: Cách học & phương pháp phân bổ kiến thức vào tương lai.
15 Lãnh đạo Tu duy – Key 4: Kinh doanh mà thiếu kiến thức là hại người.
16 Lãnh đạo Tư duy – Key 5: Hiệu chỉnh về bối cảnh và nguồn lực bản thân.
17 Lãnh đạo Tư duy – Key 6: Định nghĩa dễ hiểu nhất là dùng nguyên lý hộp đen.
18 Lãnh đạo Tư duy – Key 7: Trung thực là khôn ngoan.
19 Lãnh đạo Tư duy – Key 8: Giá trị thật là bền vững.
20 Lãnh đạo Tư duy – Key 9: Tranh luận vì những điều có ích.
21 Lãnh đạo Năng lượng – Key 1: Nhìn thái độ – hiểu lý do.
22 Lãnh đạo Năng lượng – Key 2: Yếu thì tựa bên ngoài, mạnh thì tựa vào trong.
23 Lãnh đạo Năng lượng – Key 3: Truyền thông bẩn – biến bạn thành con bò.
24 Lãnh đạo Năng lượng – Key 4: Chiếc xe đạp & bãi phân.
25 Lãnh đạo Năng lượng – Key 5: Nội tâm ta quyết định cách ta nhìn thế giới.
26 Lãnh đạo Con người – Key 1: Bí mật nắm bắt nhu cầu con người.
27 Lãnh đạo Con người – Key 2: Cầu cơ bản của bất kì ai.
28 Lãnh đạo Con người – Key 3: Đừng tặng váy cho một người đàn ông.
29 Lãnh đạo Con người – Key 4: Cầu chuyên sâu, chạm đúng trái tim.
30 Lãnh đạo Con người – Key 5: Nhận diện Thân – Tâm – Tuệ của một con người.
31 Lãnh đạo Con người – Key 6: Bạn có riêng một thế giới, tôi cũng vậy.
32 Lãnh đạo Con người – Key 7: Thông tin sao – hành động vậy.
33 Lãnh đạo Con người – Key 8: Lựa chọn hiện tại luôn là tối ưu.
34 Lãnh đạo Con người – Key 9: Nghĩ ai cũng biết những gì mình biết.
35 Lãnh đạo Con người – Key 10: Chúng ta có nhiều sứ mệnh – nhưng chỉ có 4 loại hình sứ mệnh.
36 Lãnh đạo Con người – Key 11: Tiến trình cung của thành công.
37 Lãnh đạo Con người – Key 12: 3 mức cảm xúc của con người.
38 Lãnh đạo Con người – Key 13: Hãy thực dụng nhưng hãy thực dụng thông minh
39 Lãnh đạo Con người – Key 14: Nguồn lực bản thân.
40 Lãnh đạo Xã hội – Key 1: Xã hội là một hệ thống trao đổi giá trị.
41 Lãnh đạo Xã hội – Key 2: Chọn vị trí thông minh trong nền kinh tế.
42 Lãnh đạo Xã hội – Key 3: Nắm chu kì kinh tế – dễ vẽ tương lai.
43 Lãnh đạo Xã hội – Key 4: Phân loại giá trị – trả tiền cho đúng thứ ta cần.
44 Lãnh đạo Xã hội – Key 5: Quy luật giá trị – giải mã mọi thương vụ.
45 Lãnh đạo Xã hội – Key 6: Quy luật TOP 1 trong tâm trí.
46 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 1: Bản chất đồng tiền (Nguồn gốc tiền tệ).
47 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 2: Dòng chảy tiền tệ & 5 vùng trũng.
48 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 3: Phân biệt giữa chi tiêu đúng & chi tiêu hiệu quả.
49 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 4: Tài chính ngắn hạn và cái bẫy khôn lường.
50 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 5: Tài chính trung hạn, một cái bẫy êm ái.
51 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 6: Tài chính dài hạn, thể hiện tầm nhìn của bạn.
52 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 7: Kim tứ đồ, bài học vỡ lòng tài chính.
53 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 8: Cách quan niệm về tiền trong từng tầng kinh tế.
54 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 9: Nợ công – sự tồn tại vĩnh cửu.
55 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 10: 5 người thầy thầy chính (thầy ngắn hạn).
56 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 11: 5 người thầy thầy chính (thầy trung hạn).
57 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 12: 5 người thầy thầy chính (thầy dài hạn cấp 1).
58 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 13: 5 người thầy thầy chính (thầy dài hạn cấp 2).
59 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 14: 5 người thầy thầy chính (thầy dài hạn cấp 3).
60 Lãnh đạo Tiền tệ – Key 15: Lập kế hoạch tài chính cuộc đời.
61 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 1: Đừng làm ra một doanh nghiệp cho giống một doanh nghiệp.
62 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 2: Khách hàng có trước – sản phẩm có sau.
63 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 3: Sản phẩm không phục vụ tất cả mọi người.
64 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 4: Chuẩn hóa vị trí chức năng, con đường tự động hóa.
65 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 5: Truyền thông là để thay đổi nhận thức khách hàng.
66 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 6: Thông điệp là thứ sẽ đọng lại sau chiến dịch truyền thông.
67 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 7: Quảng cáo, điều thôi thúc khách hàng hành động.
68 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 8: Tư vấn – hãy tưởng tượng mình là một bác sĩ.
69 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 9: Giao hàng – người sale thầm lặng.
70 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 10: Trải nghiệm khách hàng một tầm cao so với dịch vụ khách hàng.
71 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 11: Bán chéo – 1 công truyền thông – bán nhiều sản phẩm.
72 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 12: Quy trình kêu gọi lời giới thiệu từ khách hàng thân thiết.
73 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 13: Data khách hàng – sức mạnh của doanh nghiệp.
74 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 14: Ai là người quan trọng nhất? Bí quyết chiếm trọn con tim khách hàng.
75 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 15: Chiến lược dựa trên nguồn lực, ra quyết định phải chọn kim chỉ nam.
76 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 16: Tham số mới, và độ trễ, sự thành công đơn giản nhất trong khởi nghiệp.
77 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 17: Xây dựng thương hiệu cá nhân, con đường lập nghiệp an toàn.
78 Lãnh đạo Kinh doanh – Key 18: Tâm lý học mua hàng của khách.
79 Tài chính Doanh nghiệp – Key 1: Cổ phần minh bạch, rõ ràng, đừng để tan rã ngay cả khi thành công.
80 Tài chính Doanh nghiệp – Key 2: Định giá doanh nghiệp.
81 Tài chính Doanh nghiệp – Key 3: Khấu hao tài sản cố định, đừng để tưởng lãi hóa ra lỗ.
82 Tài chính Doanh nghiệp – Key 4: Tính toán khả thi dự án, 70% dự án có thể tính toán trước.
83 Tài chính Doanh nghiệp – Key 5: Phân tích xác định giá trị thật trong đầu tư kinh doanh.
84 Tài chính Doanh nghiệp – Key 6: Tài sản & tiêu sản / Thu nhập thụ động & thu nhập chủ động.
85 Tài chính Doanh nghiệp – Key 7: Tư duy tài chính mở rộng.
86 Tài chính Doanh nghiệp – Key 8: Ví dụ về phương án tối ưu tài chính giai đoạn đầu khởi nghiệp.
87 Tài chính Doanh nghiệp – Key 9: Dòng tiền mặt.
88 Chuyên ngành Tổng quan – Key 1: Mỗi thập kỷ đều có key công nghệ đặc thù.
89 Chuyên ngành Tổng quan – Key 2: Bước vào ngành mới, bạn chỉ là đứa trẻ con.
90 Chuyên ngành Tổng quan – Key 3: Đóng gói sản phẩm.
91 Chuyên ngành Tổng quan – Key 4: Chuỗi sản phẩm.
92 Chuyên ngành Tổng quan – Key 5: Chu kì sống của sản phẩm, chu kì hớt váng.
93 Chuyên ngành Tổng quan – Key 6: Chu kì sử dụng sản phẩm, dòng tiền đều đặn.
94 Chuyên ngành Tổng quan – Key 7: Bối cảnh thị trường, ai giỏi nhất, ai kém nhất?
95 Chuyên ngành Tổng quan – Key 8: Key thành công, kiên trì và bền bỉ chưa bao giờ là đủ.
96 Chuyên ngành Tổng quan – Key 9: Key thất bại, học được bài học thì không phải là thất bại hoàn toàn.
97 Chuyên ngành Tổng quan – Key 10: Lợi thế, không có lợi thế đừng làm.
98 Chuyên ngành Tổng quan – Key 11: Giá trị cốt lõi, thứ mà mất đi là dẹp tiệm.
99 Chuyên ngành Tổng quan – Key 12: Bắt đầu từ kế thừa những mô hình thành công, rồi hãy sáng tạo.
100 Chuyên ngành Tổng quan – Key 13: Quy luật phổ biến của một sản phẩm mới.
101 Chuyên ngành Tổng quan – Key 14: Đốt tiền đổi lại khách hàng, sân chơi của ông lớn.
102 Chuyên ngành Tổng quan – Key 15: Thông minh hóa sản phẩm bằng 3 tiêu chí.
103 Chuyên ngành Tổng quan – Key 16: Tự tạo ra ngách cho sản phẩm của bạn.
104 Chuyên ngành Tổng quan – Key 17: Thành lập doanh nghiệp, nhiều điều cần nhớ.
105 Chuyên ngành Tổng quan – Key 18: Trình bày bản kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy.
106 Chuyên ngành Tổng quan – Key 19: Làm gia công & xây thương hiệu khác nhau như nào?
107 Chuyên ngành Tổng quan – Key 20: B2B, B2C, C2C là gì?
108 Chuyên ngành Tổng quan – Key 21: Cổ phiếu, cổ tức, cổ phần, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi là gì?
109 Chuyên ngành Tổng quan – Key 22: Mua bán phái sinh là gì?
110 Chuyên ngành Tổng quan – Key 23: 3 mục tiêu tự do trong kinh doanh.
111 Quản trị Vận hành – Key 1: Nguyên tắc đội nhóm, phương pháp giữ đội nhóm bền lâu.
112 Quản trị Vận hành – Key 2: Deadline cây gậy & củ cà rốt.
113 Quản trị Vận hành – Key 3: Giao Ai làm? Ai Hỗ Trợ? Ai Kiểm tra?
114 Quản trị Vận hành – Key 4: Nghiệm thu từng phần – bí quyết không tốn tiền lương vô ích.
115 Quản trị Vận hành – Key 5: Cách khôn ngoan để hệ thống hóa các quy trình.
116 Quản trị Vận hành – Key 6: Tái cấu trúc ngay khi phương pháp cũ không còn hiệu quả.
117 Quản trị Vận hành – Key 7: Hệ thống quan hệ giá trị nội bộ nhân sự.
118 Quản trị Vận hành – Key 8: 6 bước để tự động hóa 1 quy trình.
119 Quản trị Vận hành – Key 9: Phân biệt rạch ròi giữa HĐQT, HĐCĐ, CEO.
120 Quản trị Vận hành – Key 10: Kế toán & kiểm toán, họ làm gì?
121 Quản trị Bán hàng – Key 1: Tổng quan toàn cảnh về bán hàng.
122 Quản trị Bán hàng – Key 2: Tổng quan tâm lý học mua hàng.
123 Quản trị Bán hàng – Key 3: Logic hiểu về khách hàng.
124 Quản trị Bán hàng – Key 4: Logic hiểu về sản phẩm.
125 Quản trị Bán hàng – Key 5: Logic hiểu về giá trị của bản thân trong thương vụ.
126 Quản trị Bán hàng – Key 6: Đỉnh cao bán hàng bằng cảm xúc.
127 Quản trị Bán hàng – Key 7: Bán hàng hội thảo, đọc vị những chiêu trò.
128 Quản trị Bán hàng – Key 8: 4 yếu tố đàm phán trở nên đơn giản.
129 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 1: Kích hoạt hệ thống vốn từ phong phú.
130 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 2: Nói không vấp, đến từ sự thấu hiểu.
131 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 3: Nói lưu loát, luyện tập mà nên.
132 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 4: Nói chậm, suy nghĩ sâu sắc.
133 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 5: Chất giọng hài hước, thương vụ trở nên thoải mái.
134 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 6: Chất giọng chân thành, chạm thẳng vào tim.
135 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 7: Chất giọng quyền lực, niềm tin củng cố.
136 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 8: Ngôn ngữ tay, khởi nguồn của truyền đạt.
137 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 9: Ngôn ngữ chân, kích thích đầy kịch tính.
138 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 10: Ngôn ngữ mặt, thật luôn là nhất.
139 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 11: Đặt câu hỏi, kiểm soát thương vụ trong tầm tay.
140 Ngôn ngữ Truyền đạt – Key 12: Vượt qua giác quan thứ 6 của khách hàng.
141 Lãnh đạo Tổng kết – Key cuối: 4 Mật mã thành công.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

 • Nhà đào tạo: Thầy Ngọc đào tạo trực tiếp.
 • Thời lượng học tiêu chuẩn: 6 tháng.
 • Thời gian học: có thể học vào buổi tối (vừa học vừa đi làm)
 • Học phí: (áp dụng cho học viên tự kiếm tiền đóng học phí – có hỗ trợ trả góp)
  • Vé tiết kiệm: 1,500$
  • Vé tiêu chuẩn: 2,500$
  • Vé VIP: 5,000$
 • Học phí: (áp dụng cho học viên chưa thể tự kiếm tiền)
  • Vé tiết kiệm: 10,500$
  • Vé tiêu chuẩn: 17,500$
  • Vé VIP: 35,000$

Tâm sự kể chuyện đi tìm lý tưởng sống!

(Khi thầy Nguyễn Minh Ngọc – 25 tuổi)

Thầy Nguyễn Minh Ngọc livestream chia sẻ

(2017 – khi thầy 27 tuổi)

Cặp đôi học viên Tạ Hữu Dương & Ngô Ngọc Linh

Hãy cho bạn bè của bạn vì biết đâu họ đang cần!

ĐĂNG KÝ HỌC XIN LIÊN HỆ

Thầy Nguyễn Minh Ngọc: 0978737871

© Chương trình đào tạo thuộc sở hữu bản quyền của Học viện Z và nhà sáng lập Nguyễn Minh Ngọc.