G

0978737871

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH 81 MODULE HỌC CHI TIẾT

Bài 1: Kiến thức nền tảng về định vị cá nhân Phần 1: Xác định lý do, động lực cuộc sống.
 
Bài 2: Kiến thức nền tảng về định vị cá nhân Phần 2: Xây dựng đích đến cuộc đời.
 
Bài 3: Kiến thức nền tảng về định vị cá nhân Phần 3: Xác định nguồn lực hiện tại.
 
Bài 4: Kiến thức nền tảng về định vị cá nhân Phần 4: Xác định các con đường.
 
Bài 5: Kiến thức nền tảng về định vị cá nhân Phần 5: Kế hoạch phát triển bản thân.
 
Bài 6: Kiến thức nền tảng về định vị cá nhân Phần 6: Phương pháp học tập hiệu quả (Văn tư tu – Trí Tuệ Hộp Đen).
 
Bài 7: Kiến thức nền tảng về định vị cá nhân Phần 7: Phân tầng kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn.
 
Bài 8: Kiến thức nền tảng về con người Phần 1: Lý do tại sao phải hiểu con người.
 
Bài 9: Kiến thức nền tảng về con người Phần 2: Bản chất cấu thành lên 1 con người (Thân, Tâm, Tuệ) (Ý thức, Vô thức)
 
Bài 10: Kiến thức nền tảng về con người Phần 3: Thấu hiểu, quản trị và phát triển Tâm nội tại.
 
Bài 11: Kiến thức nền tảng về con người Phần 4: Thấu hiểu, quản trị và phát triển Thân nội tại.
 
Bài 12: Kiến thức nền tảng về con người Phần 5: Thấu hiểu, quản trị và phát triển Tuệ nội tại.
 
Bài 13: Kiến thức nền tảng về con người Phần 6: Cảm nhận sự hiện diện của Ý thức.
 
Bài 14: Kiến thức nền tảng về con người Phần 7: Năng lượng của Luật hấp dẫn lên Ý thức.
 
Bài 15: Kiến thức nền tảng về con người Phần 8: Hiểu vai trò của Vô thức.
 
Bài 16: Kiến thức nền tảng về con người Phần 9: Chuyển đổi từ Ý thức sang Vô thức.
 
Bài 17: Kiến thức nền tảng về con người Phần 10: Dùng ngôn ngữ cơ thể bằng Vô thức
 
Bài 18: Kiến thức nền tảng về con người Phần 11: Mở rộng góc nhìn về Ý thức & Vô thức hướng về người xung quanh.
 
Bài 19: Kiến thức nền tảng về vận động kinh tế Phần 1: Kiến thức nền tảng về vận động kinh tế (Quy tắc vận động – Hệ thống trao đổi giá trị).
 
Bài 20: Kiến thức nền tảng về vận động kinh tế Phần 2: Thấu hiểu các hệ giá trị của đối tượng (Giá trị sử dụng, Giá trị niềm tin, Giá trị cảm xúc)
 
Bài 21: Kiến thức nền tảng về tiền tệ Phần 1: Lý do nguồn gốc xuất hiện tiền tệ
 
Bài 22: Kiến thức nền tảng về tiền tệ Phần 2: Trạng thái phát triển và kiểm soát tiền tệ
 
Bài 23: Kiến thức nền tảng về tiền tệ Phần 3: Kênh phân phối tiền tệ
 
Bài 24: Kiến thức nền tảng về tiền tệ Phần 4: BĐS, Chứng khoán, Ngân hàng, Tiền điện tử, Vàng.
 
Bài 25: Kiến thức nền tảng về xây dựng quan hệ xã hội Phần 1: Định vị hệ giá trị bản thân.
 
Bài 26: Kiến thức nền tảng về xây dựng quan hệ xã hội Phần 2: Xác định quan hệ xã hội dựa trên quy luật giá trị.
 
Bài 27: Kiến thức nền tảng về xây dựng quan hệ xã hội Phần 3: Xác định quan hệ xã hội dựa trên quy luật cung cầu.
 
Bài 28: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 1: Nguyên lý hoạt động của nền công nghệ kết nối.
 
Bài 29: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 2: Nguyên lý hoạt động của phần cứng công nghệ.
 
Bài 30: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 3: Nguyên lý hoạt động của phần mềm công nghệ.
 
Bài 31: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 4: Các công nghệ hiện tại và xu hướng phát triển công nghệ.
 
Bài 32: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 5: Phân loại các phần mềm tối ưu cuộc sống.
 
Bài 33: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 6: Tư duy về hình ảnh & video.
 
Bài 34: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 7: Tư duy sử dụng các nền tảng mạng xã hội.
 
Bài 35: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 8: Tư duy về các nền tảng web.
 
Bài 36: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 9: Tư duy về các nền tảng app.
 
Bài 37: Kiến thức nền tảng về công nghệ Phần 10: Thực hành sử dụng các ứng dụng tăng tiện nghi cho cuộc sống.
 
Bài 38: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 1: Các sản phẩm phục vụ nhu cầu Ăn – Kiến thức Ăn đúng.
 
Bài 39: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 2: Các sản phẩm phục vụ nhu cầu Uống – Kiến thức Uống đúng.
 
Bài 40: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 3: Các sản phẩm phục vụ nhu cầu Thở – Kiến thức Thở đúng.
 
Bài 41: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 4: Các sản phẩm phục vụ nhu cầu Vận động – Kiến thức Vận động đúng.
 
Bài 42: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 5: Các sản phẩm phục vụ nhu cầu Nghỉ ngơi – Kiến thức Nghỉ ngơi đúng.
 
Bài 43: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 6: Các sản phẩm phục vụ nhu cầu Thải – Kiến thức Thải đúng.
 
Bài 44: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 7: Các sản phẩm phục vụ nhu cầu Tinh thần nội tâm – Kiến thức Tinh thần đúng.
 
Bài 45: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 8: Các sản phẩm phục vụ nhu cầu Tinh thần ngoại thân – Kiến thức Tinh thần đúng.
 
Bài 46: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 9: Cấu tạo vật chất của cơ thể.
 
Bài 47: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 10: Nguyên lý âm dương.
 
Bài 48: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 11: Nguyên lý ngũ hành.
 
Bài 49: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 12: Nguyên lý axit – kiềm.
 
Bài 50: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 13: Hiểu về tế bào.
 
Bài 51: Kiến thức nền tảng về sản phẩm phục vụ cuộc sống Phần 14: Nguồn gốc bệnh tật.
 
Bài 52: Kiến thức nền tảng tiền đề Khởi nghiệp Phần 1: Lý do, trăn trở, động lực nghiên cứu sản phẩm.
 
Bài 53: Kiến thức nền tảng tiền đề Khởi nghiệp Phần 2: Phân tích, thăm dò, xác định nhu cầu thị trường.
 
Bài 54: Kiến thức nền tảng tiền đề Khởi nghiệp Phần 3: Phân tích nhược điểm của những sản phẩm hiện tại.
 
Bài 55: Kiến thức nền tảng tiền đề Khởi nghiệp Phần 4: Nghiên cứu điểm cải tiến tạo giá trị.
 
Bài 56: Kiến thức nền tảng tiền đề Khởi nghiệp Phần 5: Đóng gói sản phẩm – Chuỗi sản phẩm – Vòng đời sản phẩm – Chu kì sử dụng sản phẩm của khách hàng.
 
Bài 57: Kiến thức nền tảng về Tài chính trong Khởi nghiệp Phần 1: Phân chia cổ phần.
 
Bài 58: Kiến thức nền tảng về Tài chính trong Khởi nghiệp Phần 2: Lập bảng cân đối tính toán khả thi.
 
Bài 59: Kiến thức nền tảng về Tài chính trong Khởi nghiệp Phần 3: Dự tính hệ thống khấu hao tài sản
 
Bài 60: Kiến thức nền tảng về Tài chính trong Khởi nghiệp Phần 4: Nền tảng, công cụ quản trị minh bạch tài chính, huy động vốn.
 
Bài 61: Kiến thức nền tảng về Tài chính trong Khởi nghiệp Phần 5: Phân loại tài chính và mục tiêu tài chính.
 
Bài 62: Kiến thức nền tảng về Tài chính trong Khởi nghiệp Phần 6: Chiến lược tài chính cá nhân theo đuổi khởi nghiệp theo giai đoạn (Ngắn, Trung, Dài).
 
Bài 63: Kiến thức nền tảng về Khách hàng trong kinh doanh Phần 1: Khách hàng đầu tiên là ai?
 
Bài 64: Kiến thức nền tảng về Khách hàng trong kinh doanh Phần 2: Khách hàng gặp vấn đề gì sẽ cần sản phẩm?
 
Bài 65: Kiến thức nền tảng về Khách hàng trong kinh doanh Phần 3: Khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm trong bao lâu?
 
Bài 66: Kiến thức nền tảng về Khách hàng trong kinh doanh Phần 4: Trạng thái khách hàng sử dụng sản phẩm xong?
 
Bài 67: Kiến thức nền tảng về Khách hàng trong kinh doanh Phần 5: Các khách hàng có đặc điểm gì chung?
 
Bài 68: Kiến thức nền tảng về Khách hàng trong kinh doanh Phần 6: Nhóm khách hàng nào tiềm năng nhất?
 
Bài 69: Kiến thức nền tảng về Truyền thông trong kinh doanh Phần 1: Nhận thức của khách hàng hiện tại là gì?
 
Bài 70: Kiến thức nền tảng về Truyền thông trong kinh doanh Phần 2: Thông điệp nào sẽ hiệu quả để thay đổi nhận thức khách hàng?
 
Bài 71: Kiến thức nền tảng về Truyền thông trong kinh doanh Phần 3: Kênh truyền tải thông điệp nào sẽ phù hợp?
 
Bài 72: Kiến thức nền tảng về Truyền thông trong kinh doanh Phần 4: Thu thập DATA khách hàng đã thay đổi nhận thức bằng cách nào?
 
Bài 73: Kiến thức nền tảng về Sale trong kinh doanh Phần 1: QC Trên nhóm khách hàng tiềm năng: Các loại thử nghiệm nội dung quảng cáo.
 
Bài 74: Kiến thức nền tảng về Sale trong kinh doanh Phần 2: Phân loại trạng thái khách hàng dựa trên phản hồi.
 
Bài 75: Kiến thức nền tảng về Sale trong kinh doanh Phần 3: Xây dựng tiến trình cung cấp giá trị, chăm sóc khách hàng, gia tăng niềm tin.
 
Bài 76: Kiến thức nền tảng về Sale trong kinh doanh Phần 4: Cung cấp đầy đủ hệ giá trị sử dụng, niềm tin, cảm xúc để khách hàng sẵn sàng sử dụng sản phẩm.
 
Bài 77: Kiến thức nền tảng về Sale trong kinh doanh Phần 5: Cung cấp trải nghiệm sử dụng sản phẩm và quan sát, xây dựng cơ chế cải tiến trải nghiệm.
 
Bài 78: Kiến thức nền tảng về CSKH trong kinh doanh Phần 1: Xây dựng quy trình chăm sóc tránh mất khách hàng, tăng vòng đời khách hàng.
 
Bài 79: Kiến thức nền tảng về CSKH trong kinh doanh Phần 2: Xây dựng cơ chế, gợi ý tạo nhu cầu lời giới thiệu từ khách hàng.
 
Bài 80: Kiến thức nền tảng về công cụ vận hành doanh nghiệp Phần 1: Chiến lược số hoá ngay từ đầu cho doanh nghiệp, thích nghi với Covid.
 
Bài 81: Kiến thức nền tảng về công cụ vận hành doanh nghiệp Phần 2: Xây dựng nền tảng công cụ quản trị tổng thể (Học tập, Đào tạo, Làm việc, Giải trí).

THỜI GIAN ĐÀO TẠO & HỌC PHÍ

 • Hình thức tuyển sinh: Khảo sát năng lực thông qua phỏng vấn online.
 • Tiêu chí phỏng vấn:
  • Chia sẻ những trải nghiệm, va vấp cuộc sống.
  • Tư duy & khát vọng của bản thân trong tương lai.
 • Đối tượng tuyển sinh: Từ 18 tuổi trở lên.
 • Phương thức đào tạo: Coaching (Cá nhân hóa 1 thầy –  1 trò).

  • 1. Học online qua Video call.
  • 2. Học offline tại Tổ hợp khởi nghiệp Tầng 5 – Toà Diamond – Số 1 – Hoàng Đạo Thuý – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • Thời gian đào tạo:  Từ 1 đến 3 năm (phụ thuộc vào năng lực tiếp thu & tư duy học viên).
 • Học phí học online qua cuộc gọi video, zoom:
  • Đóng học phí theo tháng: 7.500.000 đ/tháng.
  • Học phí trọn gói: 132.000.000 đ/khoá.
 • Học phí học trực tiếp offline:
  • Đóng học phí theo tháng: 9.500.000 đ/tháng.
  • Học phí trọn gói: 228.000.000 đ/khoá.
  • Phí cơ sở vật chất: 2.000.000 đ/tháng.

KHUYẾN KHÍCH TÌM HIỂU

Để thuận lợi hơn cho quá trình phỏng vấn, và kiểm tra năng lực:

 • Khuyến khích 1: Học viên đọc trước 2 cuốn sách GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG KHỞI NGHIỆP dưới đây.

(Sách có tại các hiệu sách trên toàn quốc và các trang thương mại điện tử. Bấm vào sách để có link đặt mua)

HỌC VIÊN TỪNG HỌC

Với kinh nghiệm đào tạo và phát triển từ 2014, Học viện Z tự hào đã đào tạo ra hơn 600 học viên trẻ thành công trong việc tự chủ cuộc sống, tự tạo ra công ăn việc làm cho chính mình và rất nhiều bạn trưởng thành làm chủ những doanh nghiệp, nhà hàng tạo ra nhiều công ăn việc làm cho cộng đồng, xã hội.

<<< Trượt để xem <<<