3 SỰ THẬT CẦN THỪA NHẬN

3 SỰ THẬT CẦN THỪA NHẬN

Có 3 sự thật tôi nghĩ rằng chúng ta phải thừa nhận.

Sự thật thứ 1: Đừng tin vào khóa học làm giàu, sự giàu có đến từ Giá trị năng lực của bạn và Cái tâm của bạn với khách hàng.
Sự thật thứ 2: Mùa covid nền kinh tế sẽ rất ảm đạm, gần như khởi sự lĩnh vực nào bây giờ cũng vô cùng khó khăn nếu chúng ta không có bề dày kinh nghiệm hoặc một lợi thế lớn.
Sự thật thứ 3: Điều nên làm nhất ở giai đoạn nền kinh tế không thuận lợi này thì nên sử dụng thời gian hữu ích bằng cách gia tăng Giá Trị Năng Lực bản thân.

Triết lý số 1: Sự nghiệp nhỏ & cuộc đời hạnh phúc (small business & happy life), theo quan điểm của chúng tôi, mất đi hạnh phúc gia đình thì một sự nghiệp tài chính lớn, tha hóa bản thân, thì đó không thực sự là điều chúng tôi hướng tới cho thành viên cộng đồng học viên của mình.

Triết lý số 2: Thước đo thành công tài chính của một người hoàn toàn nằm trong Giá Trị Năng Lực của người đó. Năng lực giải quyết vấn đề cho khách hàng chính là cội nguồn của thành công, chúng ta xử lý được càng nhiều vấn đề cho khách hàng thì khách hàng sẽ trả công cho chúng ta tương xứng. Gieo nhân lành, gặp quả lành, tiền chỉ là hệ quả của những gì chúng ta đã phục vụ khách hàng.

Triết lý số 3: Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được vào trái tim. Cái tâm, sự chân thành được hình thành khi thế giới quan của chúng ta thông suốt, chúng ta sẽ thấu hiểu giá trị lợi ích của việc làm xuất phát từ trái tim.

Nguyễn Minh Ngọc ™