Entries by admin

Ai có cuộc đời lỗi hỏng bán đi…

Tầm bậy, làm gì có cuộc đời nào là lỗi hỏng. Ai đại tu cuộc đời đi…. Ai đại tu cuộc sống đi… Vâng, tôi đây, một dân mua đồng nát thời thượng. Tôi hôm nay muốn làm cái gì đó để cái cuộc đời mình tươi mới. Tôi muốn đi làm một ông thợ […]